Program i harmonogram kursów

W ramach projektu odbędzie się 6 edycji kursu "Dieta pełna życia – kursy z zakresu żywienia dzieci".
Każdy osoba chętna do wzięcia udziału w jednym z nich, powinna wskazać w formularzu zgłoszeniowym jeden z preferowanych przez siebie terminów (poprzez wybór odpowiedniego symbolu kursu) oraz termin dodatkowy.

Każdy kurs będzie się składał z dwóch modułów:

  • moduł I "teoretyczny",
  • moduł II "praktyczny".

W ramach modułu I "teoretycznego" poruszone zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  • podstawowe pojęcia związane z żywieniem dzieci,
  • podział produktów spożywczych na grupy i ich rola w żywieniu dzieci,
  • normy żywienia i wyżywienia,
  • niedobory i nadmiary żywieniowe,
  • pojęcie i rodzaje diet,
  • metody oceny stanu odżywiania (niedożywienie i otyłość).

W ramach modułu II "praktycznego" przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu wdrażania zasad prawidłowego żywienia.

Uczestniczki, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymają dyplomy ukończenia kursu.


Harmonogram kursów w ramach projektu
pn. "Dieta pełna życia – kursy z zakresu żywienia dzieci"
:

Zajęcia będą odbywały się w Białymstoku, w trybie weekendowym, po 6 godzin dydaktycznych dziennie.

SYMBOL KURSU TERMINY ZAJĘĆ
D-I 13 XI 2010 (sobota)
14 XI 2010 (niedziela)
21 XI 2010 (niedziela)
11 XII  2010 (sobota)
18 XII 2010 (sobota)
 
D-II 15 I 2011 (sobota)
22 I 2011 (sobota)
29 I 2011 (sobota)
5 II 2011 (niedziela)
12 II 2011 (niedziela)
 
D-III 19 II 2011 (sobota)
20 II 2011 (niedziela)
5 III 2011 (sobota)
6 III 2011 (niedziela)
19 III 2011 (sobota)
 
D-IV 26 II 2011 (sobota)
27 II 2011 (niedziela)
12 III 2011 (sobota)
13 III 2011 (niedziela)
26 III 2011 (sobota)
 
D-V 20 III 2011 (niedziela)
2 IV 2011 (sobota)
3 IV 2011 (niedziela)
9 IV 2011 (sobota)
16 IV 2011 (sobota)
 
D-VI 8 V 2011 (niedziela)
14 V 2011 (sobota)
21 V 2011 (sobota)
28 V 2011 (sobota)
5 VI 2011 (niedziela)