Kontakt

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych

  • Monika Siemion, e-mail: dieta@umb.edu.pl, tel.: (0-85) 748 55 21, fax: (0-85) 748 55 23
  • Elżbieta Matuk, e-mail: dieta@umb.edu.pl, tel.: (0-85) 748 55 22, fax: (0-85) 748 55 23