Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie została zakończona w dniu 30.04.2011r., jednakże prosimy o kontakt osoby które w przyszłości chciałyby uczestniczyć w podobnym kursie.

Formularz Kontaktowy

 

Rekrutacja prowadzona będzie w formie elektronicznej w terminie od dnia 15 października 2010r.  (od godziny 8.00) do 30 kwietnia 2011r.

1. REJESTRACJA


Osoby zainteresowane powinne wypełnić i przesłać zamieszczony na dole strony formularz rejestracyjny. Formularz rejestracyjny można również złożyć osobiście w siedzibie biura projektu od dnia 15 X 2010 r. do 30 IV 2011 r. w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00. Biuro projektu zlokalizowane jest w prawym skrzydle Pałacu Branickich, w Dziale Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych Uniwersytetu Medyczny w Białymstoku, przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku. Z osobami zakwalifikowanymi do wzięcia udziału w kursach skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

2. KRYTERIA SELEKCJI ZGŁOSZEŃ

  • przesłanie formularza rejestracyjnego w terminie do 30 kwietnia 2011r.
  • zamieszkanie na terenie woj. podlaskiego
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w publicznych i niepublicznych żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych i klubach malucha
  • kolejność zgłoszeń
  • w Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

3. PODPISANIE UMOWY O UCZESTNICTWO W KURSACH
Podstawą uczestnictwa w kursie będzie podpisanie umowy z uczestnikiem kursu oraz dostarczenie przez niego wymaganych dokumentów:

  • karta Uczestnika kursu
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, wystawione przez pracodawcę